Kompost

gom0043
Det här skojiga pusslet skall bli en varmkompost. Den går faktiskt att montera ihop helt utan verktyg. Och nästan helt utan svordomar. Den perforerade botten håller ute möss och sork, men släpper in daggmask och andra nedbrytare. Så den stackars komposten blir alldeles nedbruten.

Tunnan är isolerad, och bör kunna hålla igång kompostering ned mot nollstrecket och lite till. Naturligtvis beroende på kompostmassan och vädertypen.

gom0044

Det ser nästan ut som en Dalek.

Vi har gjort iordning en plats i hörnet av det gamla trädgårdslandet åt komposttunnan. För att göra vyn lite trevligare från trädgårdssidan har vi satt upp ett enkelt staket som framåt sommaren skall täckas av diverse klängväxande blommor. På sikt kommer en bokhäck att sköta det jobbet, men det tar några år innan den hunnit växa upp.

gom0046