Vallmo

2014-09-01 18.18.37

Vallmon är vackra som knoppar, när de blommar, när kronbladen faller och skräpar ner med stora färgfläckar på marken, och slutligen med fröställningarna under höst och vinter.