Liljekonvaljglänta

Vi hittade en liten glänta fylld med spirande liljekonvaljer medan vi satte upp fågelholkar i den delen av vår lilla skog vi ännu inte utforskat ordentligt.