Gårdssten

Trädgården är full av mindre flyttblock. Med mindre menas: det är ingen konst att klättra upp på dem, men man vill inte försöka flytta dem. De som befinner sig i trädgårdsdelen har med tiden hamnat i skymundan bakom sly och gräs. De skall tas fram, och trädgårdens framtida linjer skall utgå från de stenar och block som ligger där. Men det blir ett projekt till våren.

gom0011

På gårdsplanen, på andra sidan av huset, ligger ett block nästan i marknivå. Med åren har gräs och mossa växt över det, så att bara ena kanten sticker upp. Jag har tagit bort överväxten, så att man nu ser hela stenytan.

gom0012

Gräset runt om skall framöver hållas så kort som möjligt, så att stubben och stenen blir de visuella fasta punkterna på gårdsplanen. Inom några år kommer lavar och soltåliga mossor att ersätta det borttagna gräset.

Början

Med det nya huset har den gamla trädgården fått flytta. Än så länge är den lagrad, i väntan på att vi skall bestämma var den skall vara. Den nya trädgården är aningen större.

MG 2524

Tänk om all trädgård var så enkel att flytta och lagra.

Det mesta arbetet får vänta, medan vi lär känna trädgården. Men några projekt är klara.

Här skall det bli en äng – eller två.

MG 8597

Usch, gräsmatta.

Här skall det röjas plats för fågelmatning.

MG 8599

Det blir nog fågelmatning på fler ställen, men det här blir den stora stationen.

Det här buskaget skall tämjas en smula.

MG 8598

Är man inte syrén eller fläder får man maka på sig.

Och det här otyget skall bort.

MG 2525

Parkslide eller Jätteslide – spelar ingen roll vilket, det är ogräs.